barn-familj

Alla barn i rörelse – 10 viktiga lärdomar

av Terese Alvén i kategorin Barn & Familj den

Barn och rörelse var namnet på det seminarium som Friskis och svettis anordnade på Dieselverkstaden i fredags. En fem timmar lång dag där jag fick en massa bekräftelse om att jag är inne på rätt spår när jag vill inspirera unga att röra på sig samt att jag blev glad att lyssna till alla de insatser som görs av engagerade människor för att fler ska finna rörelseglädjen. Under dagen fick vi 200 gäster lyssna på den senaste forskningen inom området, vi fick ta del av Friskis och svettis projekt Alla barnen de senaste tre åren om att få fler barn i rörelse och vi i publiken fick såklart uppleva rörelseglädje på plats med en massa energifyllda pauser nu och då under dagen. Tänk vad ett par minuters rörelse snabbt får upp energin och gör kroppen pigg när den lätt säckar ihop i stolen.

barn och rörelseÖrjan Ekblom från GIH pratade om den senaste forskningen inom barn och träning. Fritidspedagogen Olof Jonsson pratade om rastens betydelse. Och mellan föreläsningarna blev det rörelsepaus med Miniröris.

10 viktiga lärdomar från dagen som jag gärna vill dela med mig av till er är dessa:

  1. Det är lätt att väcka rörelseglädjen hos barn, det är inte där utmaningen ligger. Utmaningen ligger i att nå alla och särskilt att lägga fokus på att få igång de som är minst aktiva idag.
  2. Syftet med att barn rör på sig är att de ska må bra, vara hälsosamma och lära sig nya saker. Att enbart vara fysiskt aktiva är inte själva målet, det är bara ett redskap för att de ska nå alla övriga mål.
  3. Undersökningar visar att enbart 25% av dagens rörelsebehov under en dag uppfylls under en fotbollsmatch för 9-åringar. Det blir mycket stå och vänta, även om vi tror att barnen är mycket aktiva … och vi föräldrar är snabba på att skjutsa barnen till och från aktiviteter, stunder där viktiga rörelsechanser går förlorade.
  4. Barn och äldre blir smartare av att träna! Undersökningar visar på klara kognitionsförbättringar. Och med träning kan vi verkligen lyfta den lägsta gruppen som visar sämst resultat, en grupp som tyvärr växer sig allt större.
  5. Upplevd självkänsla är nästan lika viktig som den verkliga. Genom sportandet kan barnen läsa sig om sina kroppars förmågor. Visa barnen att de kan och att de duger.
  6. Avsaknad av rörelse har samma effekt på kärlen som fetma.
  7. Nya rekommendationer om träning för barn är på väg, troligen kommer de att vara 60 minuter aktivitet om dagen och tre gånger under veckan som bör vara ansträngande och något som anstränger skelettet, som spring och hopp. Angående stillasittande kommer ingen rekommendation.
  8. För att förbättra barns möjlighet till rörelse finns tre olika viktiga arenor: familjebaserade interventioner, samhällsinterventioner och skolbaserade interventioner. Det sistnämnda är viktigast för där kan man nå alla och vi kan jobba med raster, under lektionerna och transporterna till och från.
  9. Barn har ett behov att öppna ytor, det är behovet av acceleration. Barn börjar ofta automatiskt att springa utan att de tänker på det. Viktigt med öppna ytor i samhället och på skolgårdar, även om det såklart även behövs andra element som höjdskillnader och gärna inslag av natur.
  10. Barn får inte hjärtattack, men studier visar på tydliga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom hos inaktiva barn, redan hos 9-10-åringar kan alltså ett frö till framtida hjärtproblem starta. Men genom att börja röra på sig mer kan värdena förbättras. Lägg grunden för ett hälsosamt liv redan i unga år.

Med oss från dagen fick vi frågan – vad är din nästa utmaning som rörelseinspiratör? En fråga jag även skickar ut till er. En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Hur kan DU inspirera till rörelse i din vardag till de du har runt omkring dig?