test

Vanligaste friskvårdssatsningarna

av Terese Alvén i kategorin Test den

Fler och fler företag inser vilka vinster man kan göra genom att låta personalen träna och ta hand om sin hälsa. Färre sjukdagar, effektivare arbete och gladare och piggare medarbetare vill väl alla ha? Enligt Hälsobarometern från PwC som har tagit pulsen på hälsosituationen bland 400 svenska arbetsgivare satsar fler företag på friskvård. Tummen upp för det! Av de tillfrågade företagen tycker 56 procent att medarbetarnas möjligheter till friskvård via företaget har förbättrats under de senaste fem åren. Bara 5 procent upplever en försämring.

Här ser du vilka friskvårdsmöjligheter som flertalet eller samtliga medarbetare har tillgång till via sitt företag i undersökningen:

Friskvårdsbidrag – 83 procent
Företagssponsrade idrottsaktiviteter – 49 procent
Massage på arbetsplatsen – 49 procent
Möjlighet att träna på betald arbetstid – 47 procent
Företagslag som deltar i tävlingar mot andra lag – 45 procent

(Svar i procent av 400 svar. Källa: PwC:s Hälsobarometer 2011)