barn-familj

Tränarpasset – uppmuntra barn inom idrott på rätt sätt

av Terese Alvén i kategorin Barn & Familj, Inspiration den

Att se och uppmuntra barn är otroligt viktigt både som förälder och som tränare. Jag vill tipsa om Tränarpasset från SISU Idrottsböcker där det publiceras intressanta artiklar som handlar om barn och idrott. Texterna är riktade till idrottsledare för barn, men kan vara lika viktiga och intressanta för föräldrar att läsa. Jag tycker att alla idrottsledare och alla föräldrar som vill ha barn som mår bra i sin idrott ska läsa dessa artiklar.

golfproffs

Det senaste inlägget handlar just om att uppmuntra rätt saker. Att uppmärksamma vad barn gör, inte hur de är. Allt för att barnen ska idrotta i en bra miljö där de trivs, mår bra, har roligt och utvecklas. Det är lättare sagt än gjort, jag försöker tänka på vad jag säger men kommer själv på mig ofta att säga att mina barn är duktiga när de gör något. Får man alltid höra att man är duktig när man klarar av något är det lätt att känna sig dålig vid misslyckanden. Ett tips är istället att kommentera barnens ansträngning och vad de gör för att de ska fortsätta leta efter utmaningar att klara av.

Tänk gärna på detta:

  • Uppmärksamma det barn gör, inte hur de är
  • Jämför inte med andra, låt barnets egna utveckling vara i fokus
  • Ställ öppna frågor och låt barnet tänka och reflektera
  • Kommunicera mera, både med kroppsspråk och verbalt språk, ha ett samspel
  • Förstärk konkreta beteenden som har med samarbete, ansträngning och hjälpsamhet att göra.

Andra intressanta artiklar som jag gärna tipsar om är Vad alla tränare bör känna till om barn- och ungdomsidrott samt Positiv föräldrastöttning eller negativ press?